Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao giải 2017

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao giải 2017

(Ảnh: Người Việt)

Vào chiều Chủ Nhật ngày 10 tháng 12, Lễ trao giải Nhân Quyền Việt Nam 2017 đã được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam tổ chức tại hội trường thành phố Westminster.

Năm nay có 3  cá nhân và một tổ chức được chọn để trao giải Nhân Quyền do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam tổ chức. Đó là Mục Sư Y Yich, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh- tức blogger Mẹ Nấm, ông Nguyễn Hữu Vinh- tức nhà báo-blogger Ba Sàm, và tổ chức Anh Em Dân Chủ gồm có 6 người là luật sư Nguyễn Văn Đài, ông Nguyễn Trung Tôn, ông Phạm Văn Trội, ông Nguyễn Bắc Truyền, ông Trương Minh Đức và cô Lê Thu Hà.

Trong phần trao giải, tất cả những đối tượng được giải đều không có mặt được, vì họ còn đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ.

Đại diện để nhận giải cho blogger Mẹ Nấm là bà Jacky Bông. Trong phần giới thiệu về blogger Mẹ Nấm, bà Jacky có nhắc Mẹ Nấm là người từng được Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Melanie Trump vinh danh trong số những phụ nữ thế giới, đã can trường trong những cuộc tranh đấu cho quyền lợi và sự sống của con người.

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận được thành lập vào Tháng 11 năm 1997 tại Little Saigon, tập hợp một số cá nhân và đoàn thể tranh đấu và bảo vệ nhân quyền cho người dân Việt Nam, dựa trên tinh thần của bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền và các văn kiện quốc tế nhân quyền khác.

Tường Thắng / SBTN