Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam kỷ niệm 20 năm hoạt động

Vào chiều thứ Sáu 18/8/2017, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã tổ chức buổi kỷ niệm 20 năm hoạt động tại thành phố Westminster Nam California.