Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam kỷ niệm 20 năm hoạt động

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam kỷ niệm 20 năm hoạt động

Vào chiều thứ Sáu 18/8/2017, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã tổ chức buổi kỷ niệm 20 năm hoạt động tại thành phố Westminster Nam California.