22/11/2014 | 0

Mạng Lưới Blogger Việt Nam gặp lãnh sự quán Hoa Kỳ

Mạng Lưới Blogger Việt Nam gặp lãnh sự quán Hoa Kỳ

MLBVN vào giữa tháng Mười vừa qua cũng đã có những nỗ lực đẩy mạnh việc thực hiện điều “Chúng Tôi Muốn Biết”. Các đại diện của MLBVN kết hợp với một số nhóm xã hội dân sự đã đi đến Văn Phòng Quốc Hội cũng như Ban Dân Nguyện để trao văn bản “Yêu cầu Quốc hội bạch hóa Hội nghị Thành Đô”. Tuy nhiên văn bản này đã bị văn phòng Quốc Hội và Ban Dân Nguyện từ chối tiếp nhận.

Việc gặp gỡ các đại diện Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ là một trong những nỗ lực tiếp theo của MLBVN để thúc đẩy chiến dịch CTMB

Đại diện MLBVN trình bày với các đại diện Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ về mục tiêu của chiến dịch là bày tỏ quyền được biết và yêu cầu sự minh bạch trong các vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia của chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì trả lời công dân, thì cơ quan chức năng đã sử dụng bạo lực, và đóng cửa văn phòng Quốc hội phía Nam.

Nhân dịp này, các đại diện MLBVN cũng đã cùng trao đổi, thảo luận với các đại diện của Lãnh sự quán Hoa Kỳ về việc nghiên cứu cách thức trao yêu cầu cho Quốc hội Việt Nam qua con đường ngoại giao. Phía sứ quán hy vọng những nỗ lực thúc đẩy sự cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam sẽ sớm có những kết quả tốt đẹp.

Bên cạnh đó, ba đại diện Lãnh sự quán cũng bày tỏ sự quan tâm tới tình trạng an toàn của các nhà hoạt động sau khi nghe các thành viên MLBVN trình bày về những cách thức khác nhau đã được sử dụng để đàn áp người dân tại Việt Nam, tình trạng bị trấn áp của những người tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ.

Theo MLBVN, Quyền Được Biết là một quyền phổ quát của mọi công dân và Hội nghị Thành Đô có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận mệnh của dân tộc. Do đó, MLBVN cũng xin kêu mọi người hưởng ứng tham gia vào việc đẩy mạnh chiến dịch này. (Thanh Lan)