30/10/2017 | 2

Màn đêm đang bao phủ Á Châu

Đại hội đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 vừa bế mạc vào ngày thứ Tư 25 tháng 10 vừa qua sau một tuần lễ họp kín để các phe nhóm chia chác quyền lực với nhau.

Suốt cả tuần đó, người dân Hoa Lục hoàn toàn không biết đến những gì xãy ra đằng sau cánh cửa của Trung Nam Hải, và có lẽ họ cũng chẳng cần quan tâm đến những đấm đá, hạ bệ nhau của các phe nhóm, vì bản thân họ không hề được có ý kiến cũng như được quyền tham dự vào trò chơi chọn lựa người nắm quyền.

Họ chỉ biết vào sáng thứ Tư,  sinh mệnh của họ nói riêng và của 1.4 tỷ người Hoa Lục nói chung, nay nằm trong tay của một người duy nhất: Tập Cận Bình.

4 thập niên kể từ lúc Mao Trạch Đông qua đời, quyền lực của đảng cộng sản nay lại tập trung vào một người.  Đặng Tiểu Bình, nạn nhân của cuộc đại cách mạng văn hóa, đã đề ra quy tắc lãnh đạo tập thể để tránh lịch sử lập lại như thời của Mao, khi tất cả quyền lực tập trung vào một cá nhân duy nhất.

Thế nhưng, trong đại hội đảng 19, Tập Cận Bình đã phá bỏ quy tắt đó và tập trung quyền lực vào tay của ông.

Có thể ông Tập cho rằng, nếu Mao Trạch Đông vực dậy được Hoa Lục, Đặng Tiểu Bình đưa người lao động thoát khỏi sự nghèo đói bằng phương tiện của tư bản, thì chính ông sẽ là người đưa Trung Cộng vào con đường làm bá chủ thế giới. Trung Quốc Mộng của Tập Cận Bình chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc tính của người Hán, và xóa bỏ nổi nhục của người Hoa khi bị bát cường đánh chiếm vào giữa thế kỷ thứ 19.

Liệu Tập Cận Bình sẽ dẫn dắt người Hoa đi vào con đường mà Hitler đã từng đi qua để lấy lại danh dự cho người Đức thượng tôn da trắng? Đó là câu hỏi rất khó để trả lời, nhưng một nhà bỉnh bút của tờ Wall Street Journal đã đưa ra nhận một xét: “Triều đại cuối cùng của Trung Quốc, nhà Thanh, lấy tên từ chữ tượng hình Hán Tự có nghĩa là ‘rõ ràng – minh bạch’. Triều đại nhà Minh trước đó có nghĩa là ‘tươi sáng’.” 

Tuy nhiên ông Tập Cận Bình mô tả thời đại mới của mình, được bắt đầu trong bóng tối. Phải chăng đó là sự báo hiệu của màn đêm đang phủ chụp vùng Á Châu?