Mạn Đàm Pháp Lý Về Thảm Hoạ Formosa

Vào trong tuần lễ đầu của tháng 5 năm 2022 vừa qua. Chúng tôi đã được dịp hân hạnh trao đổi với Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Nguyên Giám mục Giáo phận Vinh về việc khởi kiện thảm họa Formosa gây ra tại Vũng Áng – Hà Tĩnh. Phóng viên Quang Trung gởi bản tường trình như sau: