Malaysia: máy bay lâm nạn đổi hướng khác hoàn toàn

Giới chức Malaysia cho biết radar quân sự bắt được tín hiệu máy bay ở phía tây Malaysia khác hoàn toàn phương hướng dự đoán ban đầu.