30/11/2013 | 2

Mắc phải bệnh AIDS ở Nga sẽ chịu nhiều thách thức

Mắc phải bệnh AIDS ở Nga sẽ chịu nhiều thách thức

Tin Moscow – Lây nhiễm bệnh HIV/AIDS ở Nga tăng trung bình mỗi năm 7%, trung bình cứ 100,000 người có 35.7 người bị AIDS. Người nghiện ma túy dùng kim chích chung chiếm 58% việc lây bệnh, tiếp cận tình dục chiếm 40%. Mặc dù chính quyền Nga biết rõ sự lây nhiễm nghiêm trọng, nhưng không đưa ra chính sách ngăn chận và giúp đỡ, chăm sóc người bị bệnh.  Theo Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO, trong năm 2012 đã có 76,000 người bị lây bệnh. Một người vận  động chống bệnh AIDS nói rằng ở Nga cũng có những trung tâm điều trị tổng quát cho người bị HIV/AIDS, nhưng những trung tâm này chỉ chăm sóc cho người Nga, không nhận người ngoại quốc. Trung Tâm AIDS Liên Bang cho biết theo thống kê năm 2012, Nga đang có 730,000 người bị HIV/AIDS.  Người làm giám đốc Trung tâm là Bác sĩ Alexey Mazus nói rằng người di dân là nguồn gốc đưa bệnh HIV/AIDS tới Nga. Ở Moscow đang có 67.000 người bị bệnh, nhưng chỉ 58% trong số này là người Nga, còn lại là người di dân, du khách. Tuy nhiên, Bác sĩ  Mazus thừa nhận mức gia tăng bệnh ở Nga là 12.5% một năm trong các năm gần đây.