Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao giải Nhân Quyền 2017

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao giải Nhân Quyền 2017

Nhân kỷ niệm 69 năm bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời 1948 – 2017, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã tổ chức buổi lễ trao giải Nhân Quyền hàng năm được tổ chức tại hội trường thành phố Westminster Nam California.

Có 3 cá nhân và 1 tổ chức được nhận giải Nhân Quyền 2017 là: Mục Sư Y Yich, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh- tức blogger Mẹ Nấm, ông Nguyễn Hữu Vinh- tức nhà báo-blogger Ba Sàm, và tổ chức Anh Em Dân Chủ gồm có 6 người là luật sư Nguyễn Văn Đài, ông Nguyễn Trung Tôn, ông Phạm Văn Trội, ông Nguyễn Bắc Truyền, ông Trương Minh Đức và cô Lê Thu Hà.