MẮT LỆ CHO NGƯỜI | Sáng tác: Từ Công Phụng | NHẠC THÍNH PHÒNG