21/03/2016 | 0

Lý Khắc Cường tham dự diễn đàn phát triển

Lý Khắc Cường tham dự diễn đàn phát triển

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Hôm nay, Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường đã tới Đông đại đường của Đại sảnh đường Nhân dân để gặp các đại biểu tham dự Diễn đàn Phát triển, trong đó có người thành lập và Tổng giám đốc Mark Zuckerberg của Facebook.

Lý Khắc Cường đã cùng Tổng giám đốc Mark Fields của Ford chủ tọa diễn đàn ngày Thứ Hai. Diễn đàn Phát triển Trung quốc là diễn đàn được chính phủ Trung Cộng bảo trợ, tập trung các nhà lãnh đạo các công ty lớn trên thế giới và những viên chức cao cấp, doanh nhân ở Trung Cộng. Lý Khắc Cường nói rằng diễn đàn năm nay tập trung nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp thế giới, chuyên viên và những nhà lãnh đạo các tổ chức quốc tế hơn các năm trước.

Ông Mark Fields nói rằng, diễn đàn năm nay giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về chương trình phát triển kinh tế 5 năm của Trung Cộng. Diễn đàn Phát triển Trung quốc 2016 đã được các công ty toàn cầu chặt chẽ theo dõi, vì diễn ra trong lúc Trung Cộng mới đưa ra chương trình phát triển kinh tế 5 năm. Các tổng giám đốc công ty muốn biết rõ chi tiết của chương trình trong lúc các nhà lãnh đạo Trung Cộng hứa hẹn sẽ cho phép gia tăng sự cạnh tranh, mở cửa nền kỷ nghệ cho tư nhân, và các công ty ngoại quốc. Danh sách đại biểu công bố tại nhà quốc khách trong ngày Chủ Nhật cho thấy có nhiều tổng giám đốc các công ty, ngân hàng, dịch vụ internet ở Hoa Kỳ, và Liên Âu tham dự diễn đàn.

Đảng Cộng sản Hoa lục hứa hẹn dành cho lãnh vực tư một vai trò quan trọng hơn trong nền kinh tế, nhưng các tập đoàn kinh doanh cho rằng Trung Cộng đang muốn các công ty ngoại quốc trao ra kỷ thuật tân tiến để đổi lại được đi vào thị trường nội địa Trung Cộng. Trong năm 2013, chính sách cải cách của Trung Cộng đã hứa hẹn để thị trường quyết định nền kinh tế, nhưng vai trò các công ty ngoại quốc, đặc biệt lãnh vực an ninh kỷ thuật thông tin, ngân hàng đã bị sút giảm hay bị phong tỏa đối với thị trường Trung cộng. (Hồng Tú)