Ly dị & Luật di trú

Chương trình LUẬT PHÁP & XÃ HỘI kỳ này sẽ nói về vấn đề “Ly dị & Luật di trú” cùng với 2 luật sư Trần Văn Hòa & Hoàng Kim Lynn. Nếu 2 vợ chồng muốn ly thân nhưng có con chung nhưng lại ở 2 tiểu bang khác nhau thì hồ sơ sẽ được giải quyết ở tiểu bang nào? Lập gia đình với người có thẻ xanh 2 năm sẽ trải qua những thủ tục gì? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.