LƯU ĐÀY | Sáng tác: Lê Minh Đảo | Trình bày: Quốc Khanh | SBTN MUSIC

Nhạc phẩm này Cố Thiếu Tướng Lê Minh Đảo đã viết để dành tặng cho những người đồng đội, những chiến hữu trong lao tù của ông.