LƯỠNG VIỆN TIỂU BANG HAWAII CÔNG BỐ CHỨNG NHẬN “ĐÁNH DẤU 50 NĂM QUẦN ĐẢO HOÀNG SA BỊ XÂM LĂNG

LƯỠNG VIỆN TIỂU BANG HAWAII CÔNG BỐ CHỨNG NHẬN “ĐÁNH DẤU 50 NĂM QUẦN ĐẢO HOÀNG SA BỊ XÂM LĂNG

Theo thông cáo báo chí của Cộng Đồng Việt Nam Tự Do Hawaii, Chủ tịch Hạ Viện Scott Saiki và Chủ tịch Thượng Viện Ronald Kouchi của tiểu bang Hawaii đã cùng 30 dân biểu và thượng nghị sĩ khác ký tên ban hành bản Chứng nhận “Đánh dấu 50 năm Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị xâm lăng”. Đây là một thành công lớn của cộng đồng người Việt tại Hawaii trong nỗ lực tạo sự quan tâm và lên tiếng của thế giới đối với hành vi xâm lăng của Trung Cộng đang đe dọa hòa bình chung. Cơ quan lập pháp thứ 32 của tiểu bang Hawaii ghi nhận Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền đối với Quần đảo Hoàng Sa từ thế kỷ thứ 19 và đang kiểm soát nơi này khi bị Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Cộng xâm lăng vào ngày 19 tháng 01 năm 1974, khiến 74 hải quân VNCH hy sinh tính mạng. Các nhà lập pháp nhận định việc Trung Cộng tấn công và tiếp tục chiếm đóng Quần đảo Hoàng Sa là một vi phạm Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, và cần được giải quyết bằng phương thức ôn hòa bởi các quốc gia thành viên. Tuyên bố cũng nhắc lại rằng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã nhận định “các hành động của Trung Cộng, nhằm áp đặt tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp ở Biển Đông, phá hoại hòa bình và an ninh trong khu vực”. Cơ quan lập pháp Tiểu bang Hawaii cũng vinh danh tất cả những người Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.