Lưỡng Viện California thông qua luật dạy lịch sử Người Việt Tị Nạn

Lưỡng Viện California thông qua luật dạy lịch sử Người Việt Tị Nạn

Dự luật giảng dạy lịch sử người Việt tị nạn do Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn là tác giả vừa được Hạ Viện Tiểu Bang California thông qua trong ngày họp cuối cùng của tháng 8.

Dự Luật SB 895 đã được Thượng Viện California thông qua hồi cuối tháng 5. Vì vậy, nay dự luật được chuyển đến Văn Phòng Thống Đốc Jerry Brown. Ông Brown sẽ có từ nay đến ngày 30 tháng 9 để ký ban hành hoặc phủ quyết dự luật này.

Dự luật SB 895 đòi hỏi Ủy Ban Soạn Thảo Giảng Dạy IQC thiết lập một chương trình giảng dạy mẫu về kinh nghiệm của người tị nạn Việt Nam và vai trò của Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam. Các khóa học lịch sử cũng sẽ đề cập đến cuộc tàn sát 2 triệu người Cambodia từ năm 1975 đến 1979 dưới chế độ Khmer Đỏ tàn bạo của lãnh tụ cộng sản Pol Pot. Học sinh California cũng sẽ được tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của người Hmong tại Đông Nam Á, bao gồm sự yểm trợ của đội quân bí mật người Lào Hmong đối với Hoa Kỳ trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam.

Trong một thông cáo báo chí đưa ra hôm Thứ Sáu 31/08, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi đồng hương tiếp tục vận động tích cực thêm một lần nữa để thống đốc ký ban hành luật. Một thỉnh nguyện thư trên trang mạng baovecongdong.com hiện có hơn 16,000 chữ ký ủng hộ Dự Luật SB 895. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn hy vọng cộng đồng tiếp tục tham gia chiến dịch vận động để nâng cao số chữ ký lên 20,000 trước hạn chót là ngày 10 tháng 9.

Nếu Dự Luật SB 895 được Thống Đốc Brown ký ban hành, California sẽ thiết lập ba chương trình giảng dạy lịch sử như vừa nêu cho các cấp từ mẫu giáo cho tới lớp 12 trước năm 2023. Ước lượng luật SB 895 sẽ có phí tổn một lần là 829,000 Mỹ kim trong ba năm, bắt đầu từ năm học 2020-21, để phát triển mỗi chương trình học. Tổng chi phí sẽ là gần 2.5 triệu Mỹ kim để phát triển ba chương trình học.

Huy Lam / SBTN