Lương sư phải làm gì để hưng quốc?

Năm nay ngày 20 tháng 11 rớt vào Chủ nhật nên những nghi lễ cho tôn vinh nghề giáo ở Việt Nam đều được các trường tùy nghi chọn tổ chức hôm 18 hoặc 19 tháng 11. Ghi nhận của SBTN tại Sài Gòn, ngày được gọi là hiến chương các nhà giáo này diễn ra khá lặng lẽ, không có nhiều băng rôn treo trước cổng trường học như mọi năm. Hình như sự kiện các quan chức ở Hà Tĩnh buộc các cô giáo phải vào vai đón tiếp các đoàn khách tiệc tùng vui vẻ, đã tạo một gam trầm buồn của giọt nước tràn ly cho nền giáo dục Việt Nam… Trà dư tửu hậu trong ngày này, nhiều thế hệ thầy trò ngồi lại với nhau đều ngậm ngùi thấy rằng mấy mươi năm qua, ở Việt Nam, lương sư chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ để hưng quốc.