27/11/2014 | 1

Lương công nhân Việt Nam thấp nhất Đông Nam Á

Lương công nhân Việt Nam thấp nhất Đông Nam Á

Lương công nhân Việt Nam chỉ cao hơn Lào và Cam Bốt, và chỉ bằng một nửa của công nhân Thái Lan; bằng 30% lương của công nhân Mã Lai và bằng 5% mức lương trung bình của công nhân Singapore. Mức lương của thợ Việt Nam cũng thua xa mức lương trung bình của người Phi Luật Tân.

Tuyên bố của thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội Cộng sản Việt Nam, Phạm Minh Huân nói rằng, Việt Nam cần phải điều chỉnh chính sách tiền lương để nước này có thể hội nhập nền kinh tế khu vực.

Tại cuộc hội thảo trên, ông Malte Luebke, chuyên viên của Tổ chức Lao động Thế giới khẳng định rằng, mức lương trung bình của người thợ Việt Nam hiện nay thuộc hàng thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Mà mức lương trung bình của khu vực chỉ bằng một nửa mức lương trung bình của thế giới.

Ông Malte Luebke cho rằng, sự khác biệt lớn về tiền lương giữa các quốc gia thành viên ASEAN phản ánh những khác biệt lớn trên nhiều phương diện, trong đó có năng suất lao động. Những quốc gia ứng dụng công nghệ mới, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện cải cách cơ cấu và nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động cũng là những quốc gia tạo ra nền tảng cho hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp và chuyển đổi sang các lĩnh vực có giá trị tăng cao hơn.

Còn theo bà Nicola Connolly, Chủ tịch Phòng Thương mại Liên Âu, 65% công nhân Việt Nam kém tay nghề kỹ thuật, nên năng suất lao động thấp, dẫn tới hậu quả là mức lương trung bình quá thấp.

Tuy nhiên, bà Sandra Polaski là Phó tổng giám đốc Tổ chức Lao động Thế giới thì cho rằng, mức lương tối thiểu là yếu tố quan trọng để thúc đẩy người thợ tăng năng suất lao động. Bà Sandra Polaski nói rằng khi được trả lương cao thì công nhân mới cố gắng tăng năng suất lao động, bằng cách làm việc chăm chỉ và phát huy sự sáng tạo trong công việc.

Một nghiên cứu mới nhất cũng cho thấy tăng tiền lương khiến người sử dụng lao động tìm cách tăng năng suất lao động thông qua đầu tư kỹ thuật, quá trình làm việc hiệu quả hơn.(Song Châu)