02/12/2014 | 0

Lương Chấn Anh tuyên bố về phổ thông đầu phiếu

Lương Chấn Anh tuyên bố về phổ thông đầu phiếu

Hong Kong, Trung Cộng. (Reuters) – Mở họp báo trong ngày hôm nay, Hành chánh trưởng Hong Kong Lương Chấn Anh nói rằng phổ thông đầu phiếu thực sự phải dựa trên Luật Căn Bản và quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Cộng.

Phổ thông đầu phiếu không theo Luật Căn Bản là điều không thể diễn ra. Luật Căn bản Hong Kong còn được gọi là hiến pháp Hong Kong được soạn thảo dựa theo bản tuyên bố chung Trung-Anh năm 1984 bởi một ủy ban gồm có đại diện Hong Kong và lục địa. Dự thảo đầu tiên được công bố vào tháng 4 năm 1988, theo sau là 5 tháng tham vấn cộng đồng. Bản dự thảo thứ nhì được công bố trong tháng 2 năm 1989, và giai đoạn tham vấn tiếp theo chấm dứt vào tháng 10 năm 1989. Luật cơ bản được quốc hội Trung Cộng chính thức chấp thuận ngày 04 tháng 4 năm 1990 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 1997. Nguồn gốc của Luật Căn Bản bị hầu hết các học giả pháp luật chỉ trích, nói rằng luật này bắt nguồn từ Hiến pháp Trung Cộng. Điều 45 của Luật Căn Bản tuyên bố hành chánh trưởng của đặc khu hành chánh Hong kong sẽ được lựa chọn thông qua bầu cử hoặc thông qua tham vấn được tổ chức tại địa phương và được bổ nhiệm bởi Chính phủ nhân dân Trung Quốc.

Phương pháp lựa chọn hành chánh trưởng phải được quy định theo tình hình thực tế ở đặc khu hành chính Hong Kong và phù hợp với các nguyên tắc của sự tiến triển dần dần và có trật tự. Mục đích cuối cùng là sự lựa chọn hành chánh trưởng qua phổ thông đầu phiếu theo đề cử của một ủy ban đại diện rộng rãi phù hợp với các thủ tục dân chủ. Nếu cuộc biểu tình hiện giờ không áp lực được Bắc Kinh tu chính điều 45, thì Hong Kong khó có cuộc bầu cử tự do thật sự vào năm 2017. Trong tháng 8, Bắc Kinh đồng ý cho người Hong Kong trực tiếp bầu người lãnh đạo vào năm 2017, nhưng chỉ có 2 hay 3 ứng cử viên được một ủy ban chỉ định gồm 1,200 người chấp thuận trước mới có thể ra tranh cử.

Người biểu tình coi quyết định của Bắc Kinh là một hình thức dân chủ giả mạo, không thể chấp nhận, họ xuống đường đòi được hoàn toàn tự do ứng cử và bầu cử. Cuộc biểu tình đã lên cao độ nhất trong cuối tháng 9 với trên 100,000 người xuống đường. (Huệ Võ)