29/05/2015 | 5

Lương bộ trưởng CSVN chỉ có 14 triệu đồng/tháng không đủ sống

Lương bộ trưởng CSVN chỉ có 14 triệu đồng/tháng không đủ sống

Đối với câu hỏi có phải vì đồng lương thấp nên bộ trưởng, cục trưởng, những người đứng đầu các tỉnh đóng thuế quá ít hay không? Ông Kiệm nói rằng, họ là những người có lợi tức rất lớn, họ là những người rất giàu, nhưng đóng thuế ít vì nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, việc kê khai tài sản của họ không chính xác và không ai kiểm soát được. Thứ nhì, nhân viên thu thuế không dám động tới họ và dù biết khai gian lận cũng không ai dám điều tra, truy xét. Việc kê khai tài sản cán bộ có đặt ra, nhưng thực tế thì chỉ đặt ra cho lấy có, không ai kiểm soát, hồ sơ kê khai thì người tổ chức cán bộ giữ, cán bộ biết với nhau, không một người dân nào có thể biết họ kê khai như thế nào, nên cán bộ cứ khơi khơi sống trên những đống tiền không khai báo.

Hồng Tú / SBTN