03/03/2014 | 0

Lực lượng vũ trang bao vây lính biên phòng Ukraine ở Kerch

Lực lượng vũ trang bao vây lính biên phòng Ukraine ở Kerch

Kerch, Ukraine. (Reuters)
Thành phần vũ trang mặc quân phục nhưng không có huy hiệu đơn vị đã bao vây một đơn vị tuần duyên hải quân Ukraine tại thành phố Kerch. Quân đội Nga đã chiếm trụ sở nghị viện vùng Crimea, tòa nhà chính quyền và một số căn cứ quân sự trong các ngày cuối tuần qua.
Thành phần võ trang đã đòi quân nhân Ukraine buông súng, một số chấp nhận, một số khác không chịu đầu hàng đưa tới đối đầu nhưng không nổ súng. Phụ tá chỉ huy Đơn vị Hải quân Biên giới Kerch đã trình diện Cơ quan Biên phòng Quốc gia Ukraine.
Một phát ngôn viên Biên phòng Ukraine nói rằng, lực lượng Nga đã cắt đứt đường giây điện thoại tại nhiều vùng ở Crimea. Ukraine đã rút các tàu tuần duyên khỏi 2 hải cảng ở Crimea trong ngày Chủ Nhật. – H. Vỗ