LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG NAIL Ở CALIFORNIA VẪN PHẢI CHỊU LƯƠNG RẺ MẠT VÀ BỊ XẾP LOẠI NGHỀ NGHIỆP SAI CHỖ, THEO NGHIÊN CỨU MỚI CỦA UCLA VÀ CHNSC.

LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG NAIL Ở CALIFORNIA VẪN PHẢI CHỊU LƯƠNG RẺ MẠT VÀ BỊ XẾP LOẠI NGHỀ NGHIỆP SAI CHỖ, THEO NGHIÊN CỨU MỚI CỦA UCLA VÀ CHNSC.

Trung tâm Lao động UCLA và Liên hiệp Ngành Nail Lành mạnh California sẽ trình bày một nghiên cứu chuyên sâu về ngành thẩm mỹ nail đang phát triển nhanh chóng ở California, nơi có số lượng tiệm nail và thợ móng tay được cấp phép nhiều nhất Hoa Kỳ.  Dữ kiện nghiên cứu mới cho thấy những người thợ móng taychủ yếu là phụ nữ Việt Nam, dân nhập cư và tị nạnđang bị trả lương quá thấp dưới mức tối thiểu và bị xếp loại nghề nghiệp sai chỗ tràn lan, điều này làm suy yếu khả năng bảo vệ quyền lợi lao động của họ tại nơi làm việc. Ngoài ra, chủ tiệm—phần lớn điều hành các tiệm nail gia đình nhỏ lẻkhông nhận được giải thích về luật lao động hợp với ngôn ngữ và văn hóa của họ. Những kết quả báo cáo đã ghi trong dự luật  AB 2444, một dự luật mới được Dân biểu Tiểu bang California Alex Lee (AD 24) đệ trình vào ngày 13 tháng 2 năm 2024 để thực thi các yêu cầu về giáo dục trong ngôn ngữ và tinh tế trong văn hóa cho thợ và chủ tiệm nail.  Những kết quả nghiên cứu chính có thể kể ra: thợ nail đang bị xếp loại nghề nghiệp sai chỗ và chịu đồng lương rẻ mạt. Đa số lớn (80%) thợ nail được coi là lao động có mức lương thấp. Thợ nail báo cáo mức lương trung vị theo giờ là $10.94. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến bảng thông báo này, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp với Cô Nina Hồ (Đại diện của Liên Hiệp móng tay lành mạnh California) qua số 714.869.1894