Luật trợ giúp quân nhân do TNS Janet Nguyễn đề nghị được ký ban hành

Luật trợ giúp quân nhân do TNS Janet Nguyễn đề nghị được ký ban hành

Ảnh: Los Angeles Times

Thống đốc Jerry Brown của tiểu bang California vừa ký ban hành Đạo Luật SB 410 do Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn soạn thảo. Đạo luật này giúp các cựu chiến binh vừa giải ngũ xin việc làm với tiểu bang nhanh chóng.

SB 410 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tại California, tỉ lệ thất nghiệp của cựu chiến binh là 5.7%, cao hơn tỉ lệ 4.3% trên toàn quốc. Một trong những lý do làm cho tỉ lệ này cao, là những trở ngại khiến các cựu chiến binh mất quá nhiều thời gian khi tìm việc làm. Theo luật hiện hành, California giúp bảo đảm cho cựu chiến binh có được việc làm của tiểu bang qua Chương Trình Ưu Tiên, và tên của họ luôn được xếp ở đầu các danh sách tuyển chọn. Tuy nhiên, để được hưởng Chương Trình Ưu Tiên, cựu chiến binh phải nộp đơn DD-214 của Bộ Quốc Phòng. Đơn này chỉ được cung cấp sau khi các binh sĩ giải ngũ, và có thể họ phải chờ khá lâu mới nhận được đơn.

Trong một thông cáo báo chí gửi ra hôm Thứ Tư 13/09, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn cho rằng “Các cựu chiến binh của chúng ta đã hy sinh quá nhiều để bảo vệ đất nước, điều quan trọng là chúng ta vinh danh sự phục vụ của họ bằng cách giúp họ trở lại cuộc sống thường dân. Tìm việc làm là một trong những việc quan trọng của sự trở lại này.” Bà Janet Nguyễn, thượng nghị sĩ gốc Việt đầu tiên trong lịch sử California, hiện là thành viên Ủy Ban Cựu Chiến Binh Thượng Viện và thành viên Hội Đồng Quân Sự của Thống Đốc.

Huy Lam / SBTN