Luật Sư Trâm Nguyễn đắc cử chức Dân Biểu Tiểu Bang Massachusetts nhiệm kỳ 2018-2020

Luật Sư Trâm Nguyễn đắc cử chức Dân Biểu Tiểu Bang Massachusetts nhiệm kỳ 2018-2020

Trong một cuộc tranh cử đối đầu đầy gây go với đối thủ đương nhiệm Jim Lyons thuộc đảng Cộng Hoà, một dân biểu đang giữ chức vụ trong suốt 4 nhiệm kỳ đã bị luật sư Trâm Nguyễn đánh bại trong cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ 2018-2020 để trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên trong tiểu bang Massachusetts đắc cử chức dân biểu tiểu bang tại địa hạt 18 Essex với số phiếu đạt được là 55%. Chúng tôi đã có cơ hội tiếp chuyện cùng với dân biểu Trâm Nguyễn tại thành phố Andover và xin mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây.