08/11/2016 | 1

Luật sư phản đối Trung Cộng can thiệp pháp lý Hong Kong

Luật sư phản đối Trung Cộng can thiệp pháp lý Hong Kong

Hồng Kông. (Reuters) – Hàng trăm luật sư Hồng Kông tuần hành qua trung tâm của thành phố hôm nay để lên án hành động của Trung cộng cấm hai nhà lập pháp ủng hộ dân chủ nhận nhiệm sở trong cơ quan lập pháp của thành phố.

Cựu thuộc địa của Anh đã được trả về cho Trung cộng vào năm 1997. Kể từ đó Hồng Kông vẫn được hưởng một quyền tự trị lớn bao gồm cả một hệ thống pháp lý riêng biệt. Tuy nhiên người dân Hồng Kông đã lo ngại trước việc Bắc Kinh ngày càng can thiệp nhiều hơn vào đời sống chính trị của thành phố. Hôm nay các luật sư bao gồm cả người nước ngoài đã tuần hành đến Toà thượng thẩm để phản đối về việc Bắc Kinh đã can thiệp vào tiến trình pháp lý của thành phố.

Cuộc biểu tình đã đến sau khi Quốc hội Trung Cộng ban ra một phán quyết cấm 2 nhà lập pháp ủng hộ dân chủ tái tuyên thệ để nhận nhiệm sở, trong lúc tòa án Hồng Kông đang xét xử vụ này. (Lê Hoàng)