Luật sư Lê Trọng Quát nói về vụ kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình

Gần đây rất nhiều thông tin trên mạng về vụ kiện ông Trịnh Vĩnh Bình, có người dự đoán ông Bình chưa chắc thắng, có người trách ông Bình không minh bạch thông tin, có người lại cho phiên toà chưa chấm dứt, họ chỉ tạm nghỉ…. Để có cái nhìn đúng đắn về quy trình tố tụng của các Toà Trọng Tài Quốc Tế, SBTN có cuộc trao đổi với luật sư Lê Trọng Quát cũng như dựa những nguồn tin khả tín khác để nói rõ về quy trình tố tụng của Toà trọng tài quốc tế liên quan đến vụ kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình. LS Lê Trong Quát đã từng là luật sư, Quốc vụ Khanh, thứ trưởng, dân biểu dưới cả hai thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hoà. Sau khi qua Pháp tị nạn chính trị, ông đã làm việc trong bộ Lao Động và Nhân dụng của chính phủ Pháp.