11/05/2016 | 0

Luật sư giúp giải quyết giấy phạt lưu thông

Luật sư giúp giải quyết giấy phạt lưu thông

Seattle, Washington State. (CBS) – Bạn chạy quá tốc độ trên xa lộ và nhận được một giấy phạt, bạn sẽ đối phó ra sao?

Hai anh em Alex và Chris Guirguis vẫn còn nhớ lúc họ nhận được giấy phạt ở Oregon vào một ngày cuối tuần, vì chạy quá tốc độ quy định khoảng từ 5 đến 6 dặm. Họ hiểu sẽ phải thuê một luật sư đại diện cho mình để ra toà ở Oregon, vì họ phải quay trở về Seattle. Điều trước tiên là phải chụp hình biên bản giấy phạt, và trả lời khoảng hai, ba câu hỏi gì đó. Kế tiếp, bạn phải tìm kiếm một luật sư giúp bạn thắng tại phiên toà xử bạn vi phạm luật giao thông mà mức phạt thông thường khoảng từ 200 đến 300 Mỹ kim. Cơ hội dành được chiến thắng lên tới 97%, và chi phí mà bạn phải trả khoảng 250 Mỹ kim, bằng cách thuyết phục quan toà rằng bạn không hề vi phạm luật giao thông mà có thể xuất phát từ sự lầm lẫn của viên cảnh sát giao thông. Nếu không, tiền bảo hiểm xe của bạn sẽ tăng đến 540 Mỹ kim.

Hai anh em Alex và Chris Guirguis cho biết, các luật sư đã giúp hàng trăm khách hàng tránh được sự phiền phức và nhức đầu của công ty bảo hiểm. Khoảng 81% khách hàng của họ thoát lỗi, và 16% khách hàng được giảm tiền phạt vi phạm, có nghĩa là tiền bảo hiểm của bạn sẽ không tăng, mặc dù bạn sẽ phải trả một lệ phí nhất định. Chỉ có 3% số khách hàng còn lại bị thua tại phiên toà xử vi phạm lưu thông nhưng bạn không bị ghi vào hồ sơ lỗi vi phạm. (Song Châu)