Luật sư Ethan Pham vận động tranh cử tại Georgia

Tại Georgia, luật sư Ethen Pham – luật sư Mỹ gốc Việt – đã quyết định bước chân vào dòng chính của chính trị Hoa Kỳ. Ông đã bước ra ứng cử cho vị trí dân biểu Quốc Hội khu vực 7. Xin mời quý vị theo dõi buổi vận động đồng hương của luật sư Ethan Pham tại Georgia.