01/09/2016 | 0

Luật pháp & quan điểm thay đổi: Thêm nhiều người sử dụng cần sa

Luật pháp & quan điểm thay đổi: Thêm nhiều người sử dụng cần sa

San Francisco, California. (CBS) – Theo một cuộc nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí The Lancet Psychiatry, số người trưởng thành sử dụng cần sa tại Hoa Kỳ ngày tăng.

Đồng thời, quan điểm về cần sa cũng thay đổi. Ít người coi cần sa là có hại. Mặc dù cuộc nghiên cứu không thể trả lời được câu hỏi tại sao ngày càng nhiều người Mỹ sử dụng cần sa, các nhà nghiên cứu cho biết dự liệu phù hợp với một cuộc nghiên cứu tương tự khác. Xu hướng trên đi kèm với việc ngày càng nhiều tiểu bang thay đổi luật pháp để hợp pháp hóa cần sa y tế, cũng như cần sa giải trí. Điều này có thể đóng vai trò trong nhận thức của công chúng về cần sa.

Tác giả cuộc nghiên cứu, bác sĩ Wilson Compton của Viện Y Tế Quốc Gia cho biết tìm hiểu mô hình sử dụng cần sa và sự lệ thuộc, cũng như những điều này thay đổi như thế nào theo thời gian vô cùng quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách tiếp tục xem xét liệu có thay đổi luật pháp liên quan tới cần sa hay không. Để nghiên cứu, ông Compton và nhóm của ông phân tích dữ liệu từ 596,000 người trưởng thành từ năm 2002 cho tới năm 2014. Giai đoạn nghiên cứu kết thúc trước khi các tiểu bang Colorado, Washington, Oregon và Alaska hợp pháp hóa cần sa sử dụng vì mục đích giải trí. Kết quả cho thấy số người trưởng thành sử dụng cần sa tăng từ 10.4% trong năm 2002 lên thành 13.3% trong năm 2014. Phúc trình cũng cho thấy khoảng 1.4 triệu người trưởng thành bắt đầu sử dụng cân sa vào năm 2014, tăng từ khoảng 823,000 người lần đầu sử dụng vào năm 2002.

Kết quả đáng ngạc nhiên là số người sử dụng cần sa gần như mỗi ngày tăng từ 3.9 triệu người trong năm 2002 lên thành 8.4 triệu người vào năm 2014. (Nguyên Trân)