29/03/2016 | 1

Luật nhà vệ sinh chuyển giới có lẽ vi hiến

Luật nhà vệ sinh chuyển giới có lẽ vi hiến

Raleigh, North Carolina. (CBS) — Tổng chưởng lý tiểu bang North Carolina, ông Ray Cooper gặp gỡ truyền thông hôm Thứ Ba để loan báo rằng Bộ Tư Pháp tiểu bang sẽ không bảo vệ tính hợp hiến của Đạo Luật Hạ Viện Số 2, quy định người chuyển giới sẽ phải sử dụng nhà vệ sinh theo giới tính sinh học của mình thay vì giới tính mà họ tự xác nhận.

Ông Cooper nói rằng kỳ thị là sai lầm, do đó đạo luật này nên được thu hồi càng sớm thì càng tốt cho uy tín và nền kinh tế của tiểu bang North Carolina. Tuyên bố của người đứng đầu Bộ Tư Pháp North Carolina được đưa ra sau khi Liên Hội Dân Quyền Mỹ ACLU hôm Thứ Hai loan báo sẽ đâm đơn kiện đạo luật mới được ban hành, vì cho rằng đạo luật sẽ gây phương hại đến cộng đồng người đồng tính nam, nữ và chuyển giới, hay LGBT. Ngoài quy định về việc buộc người chuyển giới phải sử dụng nhà vệ sinh theo giới tính ghi trên khai sinh, đạo luật cũng vô hiệu hóa tất cả các quy định của các chính quyền địa phương về lương bổng, tuyển dụng và tiện nghi công cộng.

Những người chống đối nói rằng Đạo Luật Hạ Viện Số 2 tước đoạt cơ hội của các chính quyền địa phương nhằm tạo ra những chính sách không kỳ thị để bảo vệ các thành viên của cộng đồng LGBT. Các nguyên đơn muốn đạo luật mới bị tuyên bố vi hiến. Họ cũng muốn ngăn chặn việc thi hành đạo luật. (Huy Lam)