30/10/2014 | 0

Luật mới của Oklahoma là tịch thu xe của những người bị DUI

Luật mới của Oklahoma là tịch thu xe của những người bị DUI

Tulsa, Oklahoma. (CBS) – Một luật mới ở Oklahoma giúp cho công việc của công tố viên dễ dàng hơn, khi tịch thu xe của những người lái xe say rượu. Tuy nhiên, vì luật còn quá mới nên chưa được áp dụng tại Tulsa.

Trạm kiểm soát DUI là cách giúp cảnh sát phát hiện ra người lái xe say rượu, và rất nhiều lần họ thấy người phạm tội lặp đi lặp lại tội danh cũ, tiếp tục ngồi sau tay lái khi đang say rượu. Giờ đây theo luật mới, khi người lái xe say rượu tới tòa án, công tố viên có thể tịch thu xe của họ như một phần của việc truy tố. Steve Kunzweiler là công tố viên của Tulsa County, nói luật mới mở ra một sự lựa chọn khác, là ngoài việc truy tố hình sự, họ còn tước bỏ quyền sở hữu xe của người bị DUI.

Theo ông Steve, luật mới khiến mọi người suy nghĩ lại việc lái xe trong lúc say rượu, vì chủ quyền chiếc xe đối với họ là điều quan trọng. Ông nói nếu người lái xe tiếp tục tái phạm tội DUI lần thứ ba, họ sẽ không có cơ hội lấy bằng lái xe, mua bảo hiểm xe và sở hữu một chiếc xe. Tuy nhiên, vấn đề được bàn cãi nhiều nhất là nếu người bị DUI mượn xe của người khác thì sao. Theo luật mới, phạm tội DUI lần đầu bị phạt 10 ngàn Mỹ kim. Lần thứ hai hoặc lần thứ ba mới bị tịch thu xe. (M. Đức)