09/06/2016 | 0

Luật ‘End of Life’ dành cho người mắc bệnh nan y có hiệu lực từ hôm nay

Luật ‘End of Life’ dành cho người mắc bệnh nan y có hiệu lực từ hôm nay

Sacramento, California. (CBS) – Luật End of Life của California cho phép người mắc bệnh nan y được tự kết liễu mạng sống, có hiệu lực bắt đầu từ hôm nay.

Nhưng để được hỗ trợ bởi luật End of Life, bệnh nhân phải hội đủ 3 điều kiện sau đây. Một là phải trên 18 tuổi. Hai là phải được bác sĩ chẩn đoán chỉ còn sống được 6 tháng. Ba là vẫn còn khả năng nhận thức khi tự quyết định.

Theo Dân biểu Susan Eggman thuộc đảng Dân Chủ, tiến trình được bắt đầu bằng cuộc trò chuyện giữa bệnh nhân và vị bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho họ. Bệnh nhân không chỉ đơn giản nói rằng họ không muốn tiếp tục chữa trị nữa, mà họ phải viết điều yêu cầu đó ra giấy trắng mực đen. Sau đó họ phải tự uống thuốc, chứ không có người thân nào giúp họ làm điều này. Bác sĩ ký tên vào tờ giấy và như vậy, ông sẽ không bị kiện cáo vì cung cấp thuốc độc cho bệnh nhân.

Theo Los Angeles Times, đa số người dân California tán thành luật End of Life. Kết quả khảo sát từ năm ngoái của đại học Berkeley cho thấy 82% thành viên Dân Chủ và 67% thành viên Cộng Hòa ủng hộ luật này.

Dân biểu Eggman cho biết luật End of Life không đưa ra một danh mục thuốc độc cụ thể, và bệnh nhân có thể thay đổi ý kiến ngay sau khi ký tên vào yêu cầu. California là tiểu bang thứ 5 cho phép người mắc bệnh nan y tự kết liễu mạng sống. 4 tiểu bang kia là Oregon, Vermont, Washington, và Montana. (Mai Đức)