05/04/2016 | 0

Luật báo chí mới thông qua có những cải cách gì?

Luật báo chí mới thông qua có những cải cách gì?

Luật báo chí mới vừa được thông qua

Trong Luật Báo Chí mới này, chương nói về quản lý nhà nước đối với báo chí bị bãi bỏ.

Một số điểm mới được ghi nhận nhằm bảo vệ nguồn tin của nhà báo như: nhà báo chỉ phải tiết lộ nguồn tin của mình khi có yêu cầu bằng văn bản của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp tỉnh, hoặc chánh án tòa án cấp tỉnh hoặc cấp tương đương. Sau khi được tiết lộ, những người đưa ra yêu cầu phải có trách nhiệm bảo vệ nguồn tin, nhà báo.

Liên quan đến hoạt động báo chí và mạng xã hội, đề nghị cấm nhà báo viết trái với quan điểm của tờ báo mình làm việc trên mạng xã hội đã không được chấp thuận. Nhiều người phản đối quan điểm đó vì lý do tôn trọng quyền tự do ngôn luận của nhà báo.

Thêm vào đó, báo chí không được đưa tin về tội danh khi chưa có quyết định của tòa án. Đây là một điểm rất khác so với cách làm báo tuyên truyền hiện nay, khi mà bài báo không khác gì cáo trạng của bên công tố hay bản án của quan tòa.

Mặt khác, Luật Báo chí công nhận quyền công dân được quyền góp ý và phê bình trên báo chí với các tổ chức của đảng hay cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, việc thực thi quyền này còn “mạo hiểm” bởi Bộ luật hình sự vẫn còn những điều luật mơ hồ, có thể sử dụng để kết tội người có quan điểm trái chiều.

Luật mới qui định các hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí, trong đó có: Xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, gây chia rẽ dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm anh hùng dân tộc, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân. Đó cũng là những cái bẫy đối với những tiếng nói phản biện.

Báo chí tư nhân vẫn không được cho phép thành lập, nhưng trong luật báo chí mới có cho phép các cơ sở giáo dục đại học xuất bản các tạp chí khoa học, điều đó có nghĩa là các trường Đại học do khối tư nhân thành lập, điều hành sẽ được phép tham gia xuất bản báo chí.

Luật báo chí mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Nhật Nam / SBTN