21/12/2014 | 4

Luận về ngũ cung Việt Nam

Chương trình TIẾNG TỜ ĐỒNG kỳ này sẽ nói về đề tài “Luận về ngũ cung” để quý khán thính giả hiểu thêm về cái hay và cái lắc léo của Ngũ cung Việt Nam. Ngoài ra, quý vị khán giả cũng sẽ được biết thêm về nguồn gốc của Ngũ cung: Hò – xự – xang – xê – cống. Mời quý vị cùng theo dõi.