26/04/2015 | 1

Luận về ngũ cung Việt Nam (P3)

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này sẽ tiếp tục luận về ngũ cung Việt Nam Hầu như các nước Á Châu lấy ngũ cung làm nên tảng nhạc gốc, hay còn gọi là nhạc truyền thống. Dưa trên ngũ cung, chúng ta có thể kết hợp giữa các dấu và các chữ như: dấu huyền – hò, dấu nặng – sự,… Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.