27/12/2014 | 0

Luận về ngũ cung Việt Nam (P2)

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này nói vê đề tài “Luận về ngũ cung Việt Nam – kỳ 2). Đó vẫn là 5 cung nhạc của Việt Nam: Hò – xự – xang – xê – cống. Quý vị khán giả giả sẽ được hiểu thêm về sự biến đổi của âm nhạc qua từng vùng, miền nên đã tạo ra những dòng nhạc mới, hay hiểu bao quát là tân nhạc. Còn những dòng nhạc truyền thống cũ thì gọi nôm na là cổ nhạc. Mời quý vị cùng theo dõi.