21/06/2015 | 2

Luân Đôn biểu tình chống khắc khổ

Luân Đôn biểu tình chống khắc khổ

Luân Đôn, Anh. (Reuters) – Ngày thứ Bảy 20 tháng Sáu, hàng chục ngàn người đã tham dự cuộc biểu tình tuần hành tại trung tâm thủ đô Luân Đôn, để phản đối kế hoạch cắt giảm chi tiêu của chính phủ Bảo thủ Anh quốc mới được bầu.

Người biểu tình cầm biểu ngữ mang nội dung kêu gọi “Chấm dứt khắc khổ ngay lập tức” và “Kết thúc chiến tranh, chứ không cắt phúc lợi xã hội,” tràn ngập đường phố phía trước Ngân hàng Anh thuộc trung tâm quận tài chính của Luân Đôn trước khi tuần hành hướng đến trụ sở Quốc hội. Đảng Bảo thủ Anh không mong đợi chiến thắng với đa số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng qua, sau 5 năm dẫn đầu một liên minh chú trọng việc cắt giảm chi tiêu công cộng để thu hẹp khoản thâm thủng của ngân sách nước Anh.

Kể từ sau khi thắng cử, Bộ trưởng Tài chính George Osborne tuyên bố rằng, ông muốn các bộ của chính phủ phải cắt giảm mạnh chi tiêu trong năm nay, và cam kết sẽ mang lại sự thặng dư ngân sách của chính phủ trong tương lai. Người ta thấy một nhóm nhỏ tách ra từ một nhóm biểu tình đông đảo tuần hành làm tắc nghẽn giao thông nhiều vùng ở phía nam Luân Đôn, hướng đến cầu Westminster và công trường Nghị viện. Cuộc biểu tình này do Tổ chức của Những người Chống Khắc khổ, được sự yểm trợ của các nghiệp đoàn thương mại; chống chiến tranh và một số chính trị gia của đảng Lao động và đảng Xanh cầm đầu.

Cảnh sát Luân Đôn và kể cả ban tổ chức cuộc biểu tình chưa đưa ra con số ước lượng người tham dự cuộc tuần hành. (Song Châu)