Lũ đã rút nhưng thiệt hại khá nặng nề ở Quảng Bình

Nước lũ một số nơi ở tỉnh Quảng Bình sau vài ngày ngập nặng đến nay đã rút. Lũ đã qua nhưng những thiệt hại để lại nơi này là khá nặng nề. Ngay cửa sông Gianh, Quảng Bình vẫn còn những xác tàu nằm chỏng chơ. Tính đến ngày 16/10/2016, riêng tỉnh Quảng Bình có 22 người chết, bao gồm 9 thuyền viên đi tàu. Hiện nay, các đoàn thiện nguyện thuộc các tổ chức Xã hội dân sự độc lập, các công ty, xí nghiệp tỏa về khắp các khu vực bị thiệt hại do lũ lụt gây ra để cứu trợ người dân qua lúc khó khăn. Các tổ chức này thường thông qua nhà thờ, nhà chùa để trao quà cho bà con chứ không liên hệ gì với nhà cầm quyền địa phương.