Ls Lê Công Định: “Việc đàn áp là do hiểu sai về Xã Hội Dân Sự”

Ngày 2/6/2016 vừa qua, khoảng 40 người thuộc các tổ chức xã hội dân sự có cuộc gặp gỡ tại Nghệ An, để thảo luận về thực trạng và tiến trình phát triển XHDS hiện nay tại Việt Nam. Luật sư Lê Công Định cho rằng người dân cần biết rõ quyền lập hội được quy định cụ thể trong hiến pháp Việt Nam và tự tin sử dụng quyền này. Luật sư Lê Công Đinh nhận định việc đàn áp của nhà cầm quyền bấy lâu là do cách hiểu sai lầm về các tổ chức XHDS.