Luật sư Andrew Đỗ nhậm chức Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County

Vào sáng thứ Ba 23/1/2018 tại hội trường Orange County, đông đảo các viên chức chính quyền địa phương và đồng hương Việt Nam đã đến tham dự buổi lễ nhậm chức của luật Sư Andrew Đỗ – Giám Sát Viên Địa Hạt 1 trong cương vị mới là Tân Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County nam California.