24/03/2021 | 46

Los Angeles và quận Cam đáp ứng các yêu cầu để chuyển lên cấp màu cam

Los Angeles và quận Cam đáp ứng các yêu cầu để chuyển lên cấp màu cam

Các quận Los Angeles và Quận Cam đang thực hiện điều không tưởng, khi số lượng ca nhiễm coronavirus trong hai khu vực này đang ngày càng thấp, cho phép họ nới lỏng nhiều quy tắc coronavirus hơn bao giờ hết.

Hai quận, quận lớn nhất và lớn thứ ba về dân số của tiểu bang, hiện đã cung cấp lượng dữ kiện cần thiết trong một tuần để chuyển sang cấp màu cam – một hành động sẽ cho phép họ mở cửa các doanh nghiệp và không gian công cộng khác một cách rộng rãi hơn. Nếu các dữ kiện tiếp tục có xu hướng giảm, hai quận có thể tiến hành nới lỏng các quy định vào tuần sau.

Trong vài tuần qua, phần lớn các quận của California đã cải thiện đến mức họ có thể bỏ qua các hạn chế chặt chẽ nhất để chống lại sự lây lan của COVID-19 của tiểu bang.  (BBT)