13/07/2020 | 0

Los Angeles bắt đầu nhận đơn ghi danh vào chương trình hỗ trợ người thuê nhà trị giá 103 triệu Mỹ kim

Los Angeles bắt đầu nhận đơn ghi danh vào chương trình hỗ trợ người thuê nhà trị giá 103 triệu Mỹ kim

Ảnh: Reuters

Vào hôm thứ hai (ngày 13 tháng 7),  Thành phố Los Angeles sẽ khởi động chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà nhằm giúp các cư dân đang gặp khó khăn về tài chính kể từ khi các lệnh cách ly xã hội được ban hành vào tháng 3 để đối phó với coronavirus.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu tuần sau, người thuê nhà có thể ghi danh trực tuyến để nhận trợ cấp nếu họ không thể trả tiền thuê nhà vì các lý do liên quan đến đại dịch COVID-19. Họ cũng có thể ghi danh bằng cách gọi 844-944-1868. Thời gian nộp đơn kết thúc lúc 11 giờ 59 tối thứ Sáu, ngày 17 tháng 7.

Với tổng số 103 triệu mỹ kim trợ cấp có sẵn, các viên chức thành phố cho biết Chương trình Trợ Cấp Cho Thuê Khẩn Cấp dự kiến sẽ giúp đỡ cho 50,000 gia đình. Người thuê nhà có thể nhận được tới 1,000 mỹ kim một tháng để trả tiền thuê nhà, trong khi mỗi gia đình có thể nhận được tổng cộng 2,000 mỹ kim. Khoản hỗ trợ cho thuê này sẽ được trả trực tiếp cho chủ nhà, và số tiền này dựa trên số tiền thuê nhà tính từ ngày 1 tháng 3 năm 2020.

Tất cả những người thuê nhà ở thành phố Los Angeles đều có thể ghi danh vào chương trình – bất kể tình trạng di dân – miễn là thu nhập hàng năm của họ trước cuộc khủng hoảng COVID-19 bằng hoặc thấp hơn 80% thu nhập bình quân tại khu vực. Có nghĩa là thu nhập hằng năm của họ phải bằng hoặc thấp hơn 58,450 mỹ kim cho một cá nhân, hoặc 110,250 mỹ kim cho một gia đình 8 người. Để kiểm tra xem nhà của họ có nằm trong giới hạn thành phố hay không, người thuê có thể sử dụng bản đồ tại trang web https://neighborhoodinfo.lacity.org/ và nhập địa chỉ của họ.  (BBT)