03/06/2015 | 1

Lớp trẻ TC mơ hồ về Thiên An Môn

Lớp trẻ TC mơ hồ về Thiên An Môn

Bắc Kinh, Hoa Lục. (Reuters) – Đã hai mươi sáu năm sau sự kiện quân đội Trung Cộng bắn vào người biểu tình đòi dân chủ do sinh viên cầm đầu lúc đó lôi cuốn khoảng 1 triệu người tham dự trên các đường phố Bắc Kinh.

Sự kiện trên xảy ra vào năm 1989 hiếm khi được ghi vào tâm trí của thế hệ sinh viên hiện nay. Điều này cho thấy, đảng Cộng sản Trung Quốc đã siết chặt việc kiểm soát, và kềm chặt hoạt động của hệ thống giáo dục. Nhiều sinh viên hoàn toàn không nhận thức, cũng không hiểu biết gì về cuộc biểu tình Thiên An Môn, trong khi một số người khác có vẻ như chỉ biết đến một cách sơ sài. Đối với nhiều người khác thì đấy là một cuộc biểu tình không thành công đã xảy ra 26 năm về trước, và không có liên quan gì đến họ.

Theo Zhang Lifan, nhà bình luận chính trị độc lập, thế hệ trẻ hiện nay không quan tâm đến cuộc biểu tình do thế hệ đàn anh của họ cầm đầu. Đó là lớp người được tạo ra từ hệ thống giáo dục chỉ sản sinh những công dân không có suy nghĩ độc lập, và không bao giờ thắc mắc về tính chất hợp pháp của đảng Cộng sản cầm quyền. Sự kiện Thiên An Môn được sách vở giáo khoa ở trường trung học giải thích là một sự kiện phản động, và hỗn loạn chính trị. Chính quyền Trung Cộng cắt xén số người tham dự và tính chất qui mô của cuộc biểu tình, bóp méo tính chất trung thực của sự kiện.

Chỉ có thế hệ trẻ tại thành phố Hong Kong ở phía nam Hoa Lục được cho là có nhận thức tốt hơn, qua các cuộc biểu tình đòi dân chủ trong năm 2014 đã làm rung chuyển dư luận thế giới, và khiến nhiều khu vực của Hong Kong bị tê liệt suốt hai tháng rưỡi trời. (Song Châu)