13/05/2014 | 1

Lớp băng ở phía Tây Nam Cực đang tan chảy

Lớp băng ở phía Tây Nam Cực đang tan chảy

Các nhà khoa học nói rằng hâm nóng địa cầu đã làm băng ở Nam Cực tan chảy và sẽ làm dâng cao mực nước biển. Theo phúc trình vệ tinh từ năm 1992 tới năm 2011 đã có 6 khối băng ở Nam Cực tan chảy trong biển Amundsen.
Giáo sư Eric Rignot của trường Đại học California tại Irvine nói rằng một phần lớn khối băng Tây Nam Cực đã biến mất và không bao giờ có thể phục hồi lại được. Băng tan ở Nam Cực sẽ làm dâng cao mực nước biển lên 1.2 mét trong các thập niên hay thế kỷ tới.
Theo lời Giáo sư Rignot, khối băng Smith và Kohler đã tan chảy và bị thu nhỏ từ 34 tới 37 cây số trong thời gian 20 năm qua. Nếu không ngăn chận được sự hâm nóng địa cầu, sẽ không thể ngăn chận hay làm chậm sự tan chảy của các khối băng Pine Island, Thwaites, Haynes, Pope, Smith và Kohler.
Gần 200 nước đang cố gằng làm việc với Ủy ban Liên Chính phủ về Thay đổi Khí hậu của Liên hiệp quốc thường gọi tắt là IPCC. Sự hâm nóng địa cầu sẽ tạo hạn hán, ngập lụt nghiêm trọng, các làm hơi nóng gây chết người, bảo biển mạnh hơn.
IPCC đã tuyên bố trong năm ngoái là mực nước biển vào cuối thế kỷ 21 sẽ dâng cao từ 26 tới 82 centimetres hay từ 10 tới 32 inches. Giáo sư Sridhar Anandakrishnan của trường Đại học Pennsylvania nói rằng các khối băng chính trên hành tinh sẽ giữ vai trò chính trong việc làm dâng cao mực nước biển.
Một kết quả nghiên cứu công bố trong tuần trước cho biết băng cũng tan chảy ở Đông Nam Cực. Vào ngày 6 tháng 5, chính phủ Tổng thống Barack Obama cũng đã công bố một bản nghiên cứu và kết luận rằng hâm nóng địa cầu được coi là vấn đề của tương lai xa, nhưng đang trở thành một vấn đề của hiện tại. (H. Võ)