‘Long and Kimmy Nguyen Family Foundation’ tặng $200,000 cho thương phế binh VNCH

‘Long and Kimmy Nguyen Family Foundation’ tặng $200,000 cho thương phế binh VNCH

Nhạc sĩ Nam Lộc, cựu giám đốc di trú và tị nạn thuộc cơ quan USCC, Los Angeles, cho biết “Tuần qua, nhân dịp đến Washington DC để vận động cho việc định cư của đồng bào Việt Nam tỵ nạn  tại Thái Lan, ông và phái đoàn có dịp tiếp xúc với các vị sáng lập viên của Long and Kimmy Nguyen Family Foundation. Đây một tổ chức vô vụ lợi với các hoạt động liên quan đến văn hóa, giáo dục, xã hội cũng như hỗ trợ cho các sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại hải ngoại.”

Sau khi nghe một số anh chị em thiện nguyện viên trong phái đoàn của nhạc sĩ Nam Lộc trình bày về hoàn cảnh bi thương của đồng bào ở quê nhà đang phải chịu đựng trong mùa đại dịch hiện nay, đặc biệt là các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Long và bà Kimmy Dương, sáng lập viên tổ chức Long and Kimmy Nguyen Family Foundation, muốn gởi $200,000 về giúp họ.”

Bà  Kimmy Dương cho biết bà nhờ các thiện nguyện viên nhóm ông Nam Lộc lập danh sách thương phế binh ở Việt Nam vì nhóm của nhạc sĩ Nam Lộc có những mối liên lạc chặt chẽ với những thương phế binh này.”

Bà Kim Dương cho biết tổ chức của bà muốn gởi biếu 2,000 người, mỗi người $100. Nhưng thay vì đợi danh sách 2,000 người một lúc, tổ chức sẽ giải quyết từng nhóm nhỏ. Thí dụ, nếu có cách để giao tiền cho 10 người thì tổ chức gởi ngay cho 10 người.” Ngoài Long and Kimmy Nguyen Family Foundation, bà Kimmy Dương còn là sáng lập viên của Kimmy Duong Foundation, cũng là một tổ chức vô vụ lợi, thành lập năm 2015.

Kimmy Duong Foundation từng đóng góp nhiều triệu Mỹ Kim cho các đại học như Montgomery College, University of Maryland, George Mason University.