26/01/2015 | 0

Lọn tóc của TT Lincoln bán được $25,000

Lọn tóc của TT Lincoln bán được $25,000

Dallas, Texas. (Reuters) — Một lọn tóc của Tổng Thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln và những đồ vật liên quan đến kẻ ám sát ông là những hiện vật bán được giá nhất tại một cuộc đấu giá ở Dallas, Texas hôm Thứ Bảy ngày 24 tháng 1 vừa qua.

Nhà đấu giá Heritage Auction thu được tới hơn 800,000 Mỹ kim từ những hiện vật liên quan đến cái chết của Tổng Thống Lincoln. Một lọn tóc của Tổng Thống Lincoln bán được 25,000 Mỹ kim. Y Sĩ Trưởng Joseph Barnes đã cắt lọn tóc này từ mái tóc của Tổng Thống Lincoln, ít lâu sau khi ông bị diễn viên John Wilkes Booth, một người ủng hộ phe Confederacy miền Nam, bắn vào ngày 14 tháng Tư năm 1865. Tổng Thống Lincoln qua đời vào ngày hôm sau.

Những hiện vật khác được đem đấu giá gồm một tấm trải giường đẫm máu của Tổng Thống Lincoln, một bức thư do bà quả phụ Mary Todd Lincoln viết, và một bức thư do kẻ ám sát Booth viết. Những hiện vật này được mua chung với giá 30,000 Mỹ kim. (Huy Lam)