Lời Kinh Đêm & Xác Em Nay Ở Nơi Nào

Nhạc phẩm ‘Lời Kinh Đêm’ của cố nhạc sĩ Việt Dzũng như nhắc lại cho những chúng ta nhớ về khoảng thời gian lênh đênh trên biển tìm bến bờ tự do vô cùng gian truân và oan nghiệt. Nhạc phẩm ‘Xác Em Nay Ở Nơi Nào’ của Trần Chí Phúc như một lời tưởng niệm đến những người đã bỏ mạng trong lúc đi tìm tự do, trốn chạy khỏi chế độ Cộng Sản. Mời quý vị cùng thưởng thức hai nhạc phẩm này trong chương trình NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH tuần này.