Lời kêu gọi biểu tình trước Quốc Hội California vào thứ Hai 6/3/2017

Tuần vừa qua, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, vị đại diện cho hàng trăm ngàn người Mỹ gốc Việt tại đơn vị của Bà và cũng là một tiếng nói đại diện của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, trong phiên họp Thượng Viện California, đã chỉ trích cố TNS Tom Hayden, người mà trong suốt cuộc chiến Việt Nam cho đến những năm cuối đời, đã luôn bênh vực cộng sản Hà Nội và phản bội cựu quân nhân Hoa Kỳ và Đồng Minh VNCH. Do đó, Bà Janet Nguyễnx đã bị Chủ Toạ Phiên Họp là TNS Ricardo Lara cắt âm thanh không cho phát biểu và cho nhân viên an ninh áp buộc Bà ra khỏi sàn Thượng Viện. Vì thế, người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ kêu gọi một cuộc biểu tình tại Quốc Hội California – Sacramento vào lúc 1 – 3 pm .