27/11/2014 | 0

Lời kêu gọi tẩy chay thứ Sáu Đen

Lời kêu gọi tẩy chay thứ Sáu Đen

Atlanta, Georgia. (CBS) — Một nhóm tu sĩ ở Atlanta đang kêu gọi mọi người tẩy chay ngày Thứ Sáu Đen và ngày Thứ Hai Ảo.

Họ kêu gọi người dân thuộc mọi màu da, sắc tộc và tôn giáo đoàn kết lại để chống lại cách hệ thống công lý đang đối xử với những người đàn ông da đen. Nhóm tu sĩ gồm khoảng 12 người đứng kề vai sát cánh giương cao những biểu ngữ kêu gọi tẩy chay ngày Thứ Sáu Đen, như một cách để loan truyền thông điệp rằng. cuộc phản đối của họ về quyết định ở Ferguson sẽ chẳng những là bất bạo động mà còn đánh thẳng vào vấn đề.

Một tu sĩ giải thích rằng, có một ngôn ngữ mà nước Mỹ hiểu được, đó là tiền. Cho đến khi và trừ khi người dân đưa ra một hình thức cấm vận kinh tế nào đó, họ sẽ không thấy được tổng giá trị những mạng sống của người da đen, và sẽ không có được sự thay đổi trong hệ thống tư pháp hình sự hiện nay, theo đó đòi hỏi Darren Wilson phải bị xét xử về cái chết của Michael Brown. Nhóm tu sĩ yêu cầu mọi người đơn giản là không tiêu tiền tại các cửa hàng của những công ty lớn trong ngày Thứ Sáu, và trên mạng trong ngày Thứ Hai. Họ hy vọng rằng áp lực kinh tế sẽ dẫn đến những thay đổi. (Huy Lam)