Lời kêu gọi của chị Tuyết Mai – vợ thầy giáo Vũ Hùng

Ngày thứ Năm 12 tháng 04, 2018, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ đưa thầy giáo Vũ Hùng ra xét xử. Chị Lý Thị Tuyết Mai, vợ thầy giáo Vũ Hùng gởi lời kêu gọi đến cộng đồng người Việt hải ngoại.