Lời kêu gọi của bà Nguyễn Thị Kim Thanh – vợ ký giả Trương Minh Đức

Vào ngày 5 tháng 04 2018 tới đây, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ đem 6 người trong Hội Anh Em Dân Chủ ra xử tại phiên tòa sơ thẩm tại Hà Hội. Các cá nhân bị đem ra xét xử gồm có luật sư Nguyễn Văn Đài, ông Phạm Văn Trội, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức, ông Nguyễn Bắc Truyển và cô Lê Thu Hà. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ký giả Trương Minh Đức đã gởi lời kêu gọi sau đây đến cộng đồng người Việt hải ngoại.