07/11/2015 | 1

Lodi, California là vùng rượu vang của năm

Lodi, California là vùng rượu vang của năm

Lodi, California. (CBS) — Năm nay toàn tiểu bang California trở nên khô cần, việc sử dụng nước bị giới hạn và mưa đá tấn công những chồi nho.

Thành phố Lodi trong vùng thung lũng Joaquin ở miền Trung đã vượt qua tất cả những trở ngại đó, và đang chấm dứt mùa thu hoạch với danh hiệu Vùng Rượu Vang Của Năm do trang mạng Wine Enthusiast trao tặng. Một trong những nhà sản xuất thành công tại Lodi là ông Jeremy Trettevik, người mới mở trại rượu của mình được 5 năm. Ông cho biết đây là địa điểm duy nhất ở California nơi người ta có thể lập ra một trại rượu mà không cần đầu tư nhiều. Ông Galen Schmiedt, Chủ tịch Hội Đồng Nho Vang Lodi, cho rằng đây là một vinh dự lớn bởi vì thành phố không đệ nạp một thứ đơn từ nào cả, mà chỉ nhờ nhiều người bắt đầu công nhận rượu ở đây ngon.

Ông Schmiedt cho biết từ 2 nhà làm rượu vào năm 1990, đến nay Lodi đã có 85 nhà làm rượu. Tại các phòng nếm rượu ở Lodi, khách thường được tiếp đãi một cách thân mật, với chủ nhân và người trồng nho đến tận nơi chào hỏi và mời rượu. Xem như Lodi đã xuất hiện trên bản đồ rượu vang của thế giới và sẽ trở thành một điểm đến du lịch. (Huy Lam)